Ökad förståelse för service ökar konkurrenskraften och lönsamheten

Restauranggäster bedömer att service och bemötande står för över 80 procent av köpupplevelsen. Det visar ServiceMind Index’s undersökning som bygger på svaren på över 1 000 gäster och som gjorts på uppdrag av svenska restauranger.

ServiceMind Index digitala verktyg identifierar och mäter service och servicegraden hos såväl företag och personal som ger betydelsefull information som ger ökad servicemedvetenhet och förbättrad service.

Kundundersökningen är snabb, enkel och säker. Frågorna som ligger till grund för mätningen och identifieringen har tagits fram i samarbete med ett 40-tal serviceproffs inom hotell- och restaurangbranschen samt Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro.

Läs mer här: Servicemindindex