KROGVÄRLDEN

Krogvärlden.se – är en ”Branschportal” som utvecklas för
krogar- och restauranger samt aktörer inom branschen för marknaden i
Sverige och Norden.

Vision
Vår vision är att sammankoppla branschens aktörer: privatpersoner,
restauranger och leverantörer.

Affärsidé
Vår mission är att erbjuda branschen nyheter, jobbförmedling, utbildningar, events och väl utvalda tjänster och produkter, såväl egna som genom våra utvalda partners.
Krogvarldens tjänster och produkter förmedlas via: 1) Hemsida ”krogvarlden.se”, 2) Facebook gruppen ”Krogvärlden”, 3) Instagram ”Krogvarlden” 4) Youtube ”Krogvarlden”.